Henkinen tuki

Syvemmän, säännöllisen terapian lisäksi tarjoan myös henkistä tukea, jonka tarkempaa muotoa voimme tunnustella tilanteen mukaan. Voimme tavata silloin tällöin, lyhyen aikaa tiiviimmin tai vain yksittäisen kerran. Tuki voi liikkua myös meditaation tai muun henkisen polun ja psykologisen eheytymisen rajapinnoilla.

Voin tukea sinua tutkimaan tiettyä aihetta itsessäsi tai olemaan läsnä hankalan sisäisen kokemuksen kanssa. Voimme myös tutkia, mitä tapahtuu vuorovaikutuksessa, etsiä tietä keholliseen läsnäoloon, kuulostella mikä on sinun suuntasi elämässä tai tunnustella jotakin elämäsi osa-aluetta, joka tuntuu olevan jumissa. Tukea antavat yhteinen läsnäolo, kokemuksen tunnustelu tässä hetkessä ja mahdollisesti myös sisäisen maailmasi kuulostelu fokusoinnin keinoin.

Henkinen tuki voi liikkua myös psykologisen eheytymisen ja meditaatio- tai muun henkisen polun välimaastossa.

Meditaatio tai muu henkinen polku

Voin tarjota tukea myös meditaatioharjoituksen tai muun henkisen polun ja psykologisen eheytymisen välimaastossa. Voimme esimerkiksi ihmetellä sitä, mihin suuntaan oma polkusi on menossa, millaisella asenteella lähestyä meditaatiota tai miten olla sivuuttamatta ihmisenä olemista kaikkine sävyineen – kuten tarpeita, tunteita, rajoja, omaa yksilöllisyyttä tai sitä, mikä tukee sisäisten haavojen paranemista. Joskus myös meditaatio voi tuoda vastaan sellaista, mitä on helpompi kohdata ja tutkia hetki yhdessä.

Käytännöt

Perushintani on 80€ (sis. alv 24%) tunnin tapaamisesta, mutta tarvittaessa voimme pohtia mahdollisuutta alempaan hintaan. Voimme tavata kasvotusten Etu-Töölössä Helsingissä (Apollonkatu 11a, MindFaculty) tai netin välityksellä.

Jos kaipaat pitkäaikaisempaa, säännöllistä tukea ja syvemmälle ulottuvaa terapiaa, jonka olennainen osa on terapiasuhde ja jossa kannattelen prosessiasi enemmän kokonaisuutena, suosittelen Core Process -terapiaa. Halutessasi terapiassa voi olla mukana myös meditaatioon tai muuhun henkiseen polkuun liittyviä teemoja. Terapiatyöskentelyn suojaamme siten, että emme tapaa muissa yhteyksissä. Henkinen tuki on mahdollista ilman tätä rajaustakin.