Minusta

Core Process -terapeutti ja fokusointiohjaaja Anna Backholm.

Hei, olen Anna, terapiatyön ammattilainen ja läsnäolon ja yhteyden ohjaaja. Minulle merkityksellistä on yhteys omaan sisimpääni, muihin ihmisiin, luontoon ja myös johonkin syvempään, henkiseen. Olennaiselta omalla polullani tuntuu myös avautuminen vähitellen yhä syvemmin keholliseen läsnäoloon.

Minua kutsuu sen tukeminen, että ihmiset voivat kokea yhteyttä, löytää tilaa olla olemassa sellaisina kuin he syvimmiltään ovat ja avautua kohtaamaan niitä menneitä kokemuksiaan ja oman itsensä puolia, jotka heidän on aiemmin tarvinnut työntää sivuun. Pyrin luomaan tälle tilaa ja tiloja ja sukellan mielelläni kanssakulkijaksi toisen sisäiselle matkalle. Koen tärkeäksi tukea ja herätellä sitä, että jokin sisällämme voi alkaa löytää oman suuntansa kohti hyvinvointia, kasvua ja syvempää yhteyttä, sen sijaan että yrittäisimme suunnitellusti saada jotakin tiettyä tapahtumaan.

Olen herkkä aistimaan sitä, mitä minussa liikahtelee, ja virittäytymään toiseen ihmiseen. Minulle on luontaista olla läsnä tilanteissa tunnustellen, mitä niissä tarvitaan, miten asettaa läsnäoloni ja sanani. Pidän arvossa yhteisen läsnäolon voimaa, tasavertaista kohtaamista ja lupaa olla juuri sitä, mitä on. Minulle on tuttua myös sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus.

Luonnon keskellä järven rannalla.

Taustani

Olen ehtinyt tehdä monenlaista. Minulle ovat tuttuja tieteen ja filosofian maailma ja opetustyö sekä monenlaiset muut tehtävät ihmisten parissa. Erityisen merkityksellisiä minulle ovat olleet vuodet ohjaajana nuorten Protu-leireillä sekä erilaiset tapahtumat meditaation ympärillä ja luonnossa, niin osanottajana kuin myös tapahtumia järjestäen ja uuttakin luoden.

Viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana suuntani on ollut vahvasti kohti olemisen tapaa, jossa painottuvat läsnäolo, kehollisuus ja intuitiivisempien sisäisten viestien kuuntelu. Olennaista tässä on ollut sukeltaminen meditaatioon eri perinteissä ja niiden välillä, harjoitukset joissa läsnäolo tuodaan myös vuorovaikutukseen, luontoyhteys sekä erilaiset luovan liikkumisen lähestymistavat, joissa liike saa nousta sisältä käsin. Fokusointi on avannut syvempää yhteyttä sisäiseen maailmaani ja sen sävyihin ja merkityksiin. On aina yllätys, mitä kaikkea aukeaakaan näkyviin tai liikahtelee eteenpäin kun asetun fokusoimaan. Tärkeä osa polkuani ovat olleet omat terapeuttiset prosessini ja Core Process -psykoterapiakoulutuksen tarjoama syvä ja monitahoinen matka oman itseni ja toisten kohtaamisen äärellä.

  • Core Process Psychotherapy -koulutus jatkuu (Karuna Institute) 2022 ->
  • MA in Mindfulness-Based Psychotherapeutic Practice (Karuna Institute) 2018-2022
  • Fokusointiohjaaja (International Focusing Institute) 2019
  • Intuitiivisen hoitamisen koulutus 2015
  • ValtM-tutkinto (käytännöllinen filosofia) 2013
  • FM-tutkinto (biologia) 2002