Core Process -terapia

Etsitkö terapeuttia? Opiskelen mindfulness-pohjaista Core Process -psykoterapiaa Englannissa (karunainstitute.co.uk) ja otan asiakkaita vastaan opintoihini liittyen, Helsingissä tai etänä. Olen suorittanut maisterin tutkinnon ”MA in Mindfulness-Based Psychotherapeutic Practice” ja nyt opintoni jatkuvat vielä pätevöitymiseen psykoterapeutiksi Englannissa.

Core Process -terapia tarjoaa tilaisuuden tulla kohdatuksi ja pysähtyä oman sisäisen maailman äärelle yhdessä, yhteisen läsnäolon tukemana. Pysymme kosketuksissa siihen miten asiat ilmenevät tässä hetkessä, muun muassa kehollisten tuntemusten kautta. Usein avautuu myös varhaisempia kokemuksia, jotka elävät meissä edelleen ja vaikuttavat siihen miten koemme itsemme ja maailman.

Terapia voi tarjota apua ja tukea monenlaisissa tilanteissa: esim. masennus, ahdistus, huono itsetunto, yksinäisyys, vaikeudet ihmissuhteissa, menneisyyden kipukohdat, elämän muutostilanteet, toimintamallit joihin jää jumiin, tai tunne ettei elämä tyydytä tai tunnu omannäköiseltä. Terapiaan voi myös tuoda halu matkata itseensä syvemmin.

Terapiassa voi tutkia, mikä jumiuttaa yhteyttä itseen ja muihin, luontaiseen hyvinvointiin ja täyteen elämään. Esimerkiksi aikanaan tarpeellisiksi selviytymiskeinoiksi rakentuneet tapamme olla maailmassa eivät ehkä ole enää tässä hetkessä toimivimpia. Vähitellen on myös mahdollista avautua kohtaamaan omassa kokemuksessa sellaista, mille ei ole aiemmin pystynyt olemaan läsnä.

Roolini terapeuttina on ennen kaikkea olla kanssakulkija, auttaa kokemuksen äärelle pysähtymisessä ja tukea omalla läsnäolollani. Suunnat elämälle löytyvät kunkin itsensä sisältä. Kun olemme yhdessä läsnä sen kanssa mitä on, saattavat asiat myös liikahtaa eteenpäin tavoilla, joita emme ehkä kumpikaan aavistaneet. Terapeuttina haluan muistaa myös sen, että sisimmässäsi olet jotain muuta kuin haasteesi, mitä ne sitten ovatkaan.


Käytännöt

Terapia-ajat ovat säännöllisesti kerran viikossa 60 minuuttia kerralla. On mahdollista syventyä työskentelemään pitkässä terapiasuhteessa, jos se tuntuu oikealta.

Terapiatilani sijaitsee Helsingissä Etu-Töölössä (MindFaculty). Voit kysyä myös mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn netin välityksellä.

Tarjoan terapiaa osana opintojani. Noudatan UKCP:n (UK Council for Psychoterapy) eettisiä periaatteita ja terapiatyötäni tukee työnohjaaja.

Perushintani on tällä hetkellä 80€ tunnin terapiakerrasta. Asiakkaan tilanteen mukaan voi olla mahdollista neuvotella jonkin verran tätä alemmasta hinnasta. Tarjoamaani terapiaan ei ole mahdollista saada Kela-korvausta. Ensimmäinen tapaamiskerta on maksuton; se on meille molemmille tilaisuus tunnustella miten yhdessä työskentely toimisi.

Tarjoan terapiaa suomeksi tai englanniksi.