Mindfulness-pohjainen Core Process -terapia

Painopisteinä läsnäolo, kehon kuuntelu, kokemuksen tunnustelu tässä hetkessä, sekä vähitellen syvenevä terapiasuhde.

Sen myötä, mitä koemme elämässämme, meille rakentuu erilaisia toimintamalleja: tapoja suojata itseämme, yrittää pärjätä kasvuympäristössämme ja vastata sen odotuksiin. Muodostamme käsityksiä itsestämme ja maailmasta, omasta arvostamme. Hermostomme saattaa virittyä valppaaksi, esimerkiksi mahdollisen vaaran tai hylkäämisen varalta. Kehoomme rakentuu jännityksiä ja meidän voi olla vaikea olla läsnä kehossa. Yritämme ehkä tietämättämmekin sulkea pois tietoisuudesta sellaisen kokemamme, mikä on aikanaan ollut liian vaikeaa kohdata.

Tämä kaikki on yleensä ollut tietyssä hetkessä jollakin lailla tarpeen. Jäämme kuitenkin helposti jumiin näihin prosesseihin. Vähitellen voi avautua enemmän esiin luontainen mahdollisuus hyvinvointiin, elävyyteen, tilaan olla, yhteyden kokemiseen ja välittämiseen; jonkinlainen ydin (core) kaikkien prosessien alla. Tätä avautumista voi tukea työskentely terapiasuhteessa, yhteisen läsnäolon tukemana.

Core Process -terapeutti Anna Backholm.

Terapeuttina luon tilan, jossa voit tutkia omaa sisäistä maailmaasi. Kuljen mukanasi tutkimusmatkalla ja tunnustelen, mikä sitä missäkin hetkessä tukisi. Asioita voi aueta näkyviin esimerkiksi kehon tuntemuksina, häivähdyksinä joiden ei ensin ajattelisi liittyvän mihinkään, tai sen kautta millaista on olla yhdessä. Terapiassa on tila olla sellaisena kuin olet. Yhteisessä läsnäolossa voivat tulla kohdatuksi sellaiset puolet sinusta ja sellaiset tunteet, joille ei ole aiemmin ollut tilaa.

Terapiaan voi tuoda esimerkiksi:

 • vaikeus ottaa tilaa olla oma itsensä, antaa arvoa omille tarpeilleen tai tietää kuka oikein on
 • vaikeus löytää tai tuntea yhteyttä muihin
 • traumaattiset kokemukset tai voimakkaat tunteet, joiden kanssa on haastavaa olla läsnä yksin
 • masennuksen, ahdistuksen tai häpeän tunteet, tunne ettei mikään oikein tunnu miltään
 • toimintamallit tai tunnereaktiot joihin jää jumiin
 • tunne ettei ole ihan kotona elämässään, oman suunnan tai syvemmän merkityksen etsiminen
 • halu löytää syvempi yhteys itseensä tai kehoonsa, hyväksyä kaikki puolet itsessään
"Toivon, että voisin näyttää sinulle, kun olet yksinäinen tai pimeässä, oman olemuksesi hämmästyttävän valon." - Daniel Ladinsky

Core Process -terapiassa asioiden avautumista tukee se, että pidämme mukana tietoisen läsnäolon tässä hetkessä, muun muassa kehon kokemuksessa. Tärkeä osa terapiaprosessia on terapiasuhde – ihmissuhde, joka vähitellen syvenee. Olennaista on myös, että emme yritä pakottaa asioita muuttumaan. Kun olemme yhdessä läsnä sen kanssa mitä on, asioilla on tilaa liikahtaa eteenpäin – myös tavoilla, joita emme olisi kumpikaan osanneet suunnitella tai ennakoida.

Olen opiskellut Core Process -psykoterapiaa Englannissa Karuna-instituutissa, josta minulla on maisterin tutkinto ”MA in Mindfulness-Based Psychotherapeutic Practice”. Jatkan opintojani vielä pätevöitymiseen psykoterapeutiksi Isossa-Britanniassa. Koulutus yhdistää meditatiivisen näkökulman ja terapeutin oman läsnäolon harjoituksen psykoterapeuttiseen ymmärrykseen ja osaamiseen. Koulutuksen sisältönä ovat myös:

 • traumat ja niiden kanssa työskentely
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • kohdunaikaisten kokemusten vaikutus meihin
 • ylisukupolviset traumat eli menneiden sukupolvien haasteiden vaikutukset meihin

Lue lisää mindfulnessin roolista Core Process -terapiassa.

Lue lisää kehon tunnustelun merkityksestä Core Process -terapiassa.

Käsi lepää levollisesti jäkäläisellä kivellä.

Käytännöt

 • Perushintani on 95€ (sis. alv 24%) tunnin terapiakerrasta.
 • Jos taloudellinen tilanteesi ei mahdollista tätä, ota ihmeessä silti yhteyttä; pystyn ottamaan joitakin asiakkaita alennettuun hintaan. Tarjoamaani terapiaan ei ole mahdollista saada Kela-korvausta.
 • Ensimmäinen tapaamiskerta on maksuton; se on meille molemmille tilaisuus tunnustella miten yhdessä työskentely toimisi.
 • Tarjoan terapiaa Helsingissä Etu-Töölössä (Apollonkatu 11a, MindFaculty) tai netin välityksellä.
 • Terapia-ajat ovat säännöllisesti kerran viikossa 60 minuuttia kerralla. On mahdollista syventyä työskentelemään pitkässä terapiasuhteessa, jos se tuntuu oikealta.
 • Suojaamme terapiasuhteen erityislaatuisuutta sillä, että emme tapaa muissa yhteyksissä.
 • Tarjoan terapiaa suomeksi tai englanniksi.
 • Noudatan UKCP:n (UK Council for Psychoterapy) eettisiä periaatteita ja olen myös ACPP:n (Association of Core Process Psychotherapists) jäsen. Terapiatyötäni tukee työnohjaaja.
 • Ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat kysyä lisää tai sopia ensimmäisestä tutustumistapaamisesta.