Fokusointi

Joskus voi tulla olo, että ajatuksia pyörittämällä emme pääse haasteistamme yli eikä ympäri. Tai että tunteet tulevat aina samanlaisina. Saatamme yrittää muuttaa itseämme tai elämäämme, mutta se ei tunnu oikein tapahtuvan. Ehkä emme myöskään aivan tiedä, mitä pohjimmiltaan haluamme.

Fokusointi lähestyy asioita kehollisten tuntujen kautta; se on tapa olla yhteydessä omaan kehoon ja kokemukseen, joka on kaikille mahdollinen, mutta jota useimmat meistä eivät juuri ole käyttäneet. Kehon kautta voi aueta jotain sellaista, mitä ajatteleva mieli tai tunteet eivät välttämättä tavoita. Voimme löytää yhteyttä omaan sisimpäämme ja kuulla sieltä nousevia viestejä. Voimme kuulostella asioita tuoreesti tässä hetkessä, vaikkapa sitä, millaista on juuri tämä pelko juuri nyt, missä sen ydin on ja mitä se voisi tarvita. Kehollisen tunnustelun kautta voi myös avautua askeleita eteenpäin tavalla, jota emme ehkä olisi osanneet suunnitella.

Kehomme elää mukana elämämme tilanteissa ja voi kertoa meille paljon, jos pysähdymme kuuntelemaan sitä. Esimerkkinä tästä voi olla kehollinen tuntu siitä, että on unohtanut jotain – vaikkei mieli tavoittaisi mitä. Tai ehkä tuttu tuoksu tai musiikkikappale herättää olon, jota on vaikea pukea sanoiksi, mutta johon tuntuu liittyvän paljon merkityksiä. Kun alkuun aavistuksenomaisen tunnun äärelle pysähtyy, se voi vähitellen hahmottua tarkemmin, siitä voi aueta näkyviin jotain enemmän. Kuin tarkentaisimme kameran fokusta.

Fokusoinnissa olemme läsnä itsellemme, läsnä sille mitä sisältämme milloinkin nousee esiin, hyväksyvästi ja kiinnostuneesti. Annamme tilaa sille, mikä haluaa tulla näkyviin, annamme sen ilmaista itseään omilla ehdoillaan. Huomaamme myös, milloin meistä tuntuu vaikealta olla hyväksyvästi läsnä. Toisin kuin helposti ajattelisi, usein juuri se, että emme yritä muuttaa mitään, luo asioille tilaa liikahtaa eteenpäin omalla tavallaan.

Fokusointi on mahdollista itsekseen, mutta erityisen antoisaa se on yhdessä toisen kanssa. Kuuntelija tukee fokusointia omalla läsnäolollaan ja heijastamalla takaisin sitä, mitä fokusoinnissa tapahtuu. Fokusoida voi ohjaajan kanssa, ja kun on sisäistänyt menetelmän, myös vastavuoroisesti kenen tahansa fokusointia tuntevan kanssa.

Fokusoinnin on kehittänyt – tai voisi ehkä sanoa löytänyt – filosofi ja psykoterapeutti Eugene Gendlin 1950-luvulta alkaen. Fokusointi on nykyään monen kehopainotteisen terapiamuodon taustalla.


Fokusointiohjaus

Tervetuloa fokusoimaan kanssani ohjatusti, yhden tai useamman kerran! Voit tutkia jotain tiettyä aihetta tai antaa tilaa mille tahansa, mikä sisälläsi juuri sillä hetkellä haluaa huomiota.

Tuen sinua tunnustelemaan kehosi viestejä ja olemaan läsnä sisäisen maailmasi kanssa hyväksyvästi ja kiinnostuneesti. Minun ei välttämättä tarvitse tietää, mitä aihetta tutkit tai mihin jokin kehollinen tuntu liittyy. Fokusointiohjaajana roolini ei myöskään ole kommentoida sitä, mitä sisältäsi nousee näkyviin, vaan tukea sinua sen kanssa olemisessa.

Ohjattu fokusointitapaaminen voi auttaa sinua löytämään yhteyttä itseesi ja kehoosi, tutkimaan mistä sisäisessä maailmassasi on kyse tai esimerkiksi pysähtymään jonkin sellaisen äärelle, missä tunnet olevasi jumissa. Ohjattu tapaaminen on myös hyvä tapa tutustua fokusointiin, tai jos fokusointi on jo tuttua, saada siihen lisää välineitä.

Tarjoan ohjattuja fokusointitapaamisia Etu-Töölössä Helsingissä (MindFaculty) tai netin välityksellä, suomeksi tai englanniksi. Alku- ja loppujutteluineen tapaamiseen on hyvä varata noin tunti. Kokeneet fokusoijat voivat halutessaan sopia myös lyhyemmän 30-40 minuutin tapaamisen.


Fokusointikurssit

Jos haluat tutustua fokusointiin syvemmin ja oppia fokusoimaan itsenäisesti, esimerkiksi vastavuoroisesti fokusointia tuntevan parin kanssa, kannattaa tulla fokusointikurssille! Kursseilla löydetään vähitellen omaa tietä fokusoinnin maailmaan erilaisten pienten harjoitusten, pareittain fokusoinnin ja keskustelun kautta. Kurssin käymisen tukena on kirjallinen moniste. Olennainen osa oman fokusoinnin syvenemistä ovat myös fokusointiharjoitukset vaihtuvien parien kanssa kurssikertojen välillä.

  • Fokusoinnin peruskurssi 1 tutustuttaa fokusointiin ja kuuntelemiseen, kun pari fokusoi. Opetan kurssia noin 12,5 tunnin mittaisena, esimerkiksi viiden 2,5 tunnin tapaamisen kokonaisuutena. Ennen kurssin käymistä on hyvä tehdä ainakin yksi ohjattu fokusointitapaaminen kanssani.
  • Fokusoinnin peruskurssi 2 syventää sekä fokusoinnin että kuuntelemisen taitoja. Opetan kurssia noin 10 tunnin mittaisena, esimerkiksi neljän 2,5 tunnin tapaamisen kokonaisuutena. Osallistumisen edellytyksenä on peruskurssin 1 käyminen.

Opetan fokusointikursseja sekä kasvokkain että netin välityksellä. Kurssiryhmät ovat melko pieniä, jotta on tilaa tutkia ja tukea kunkin omaa matkaa fokusoinnin maailmaan.

Tulevia kurssejani

Lisätietoa kursseista löydät Facebook-sivultani tai kysymällä minulta suoraan. Ota myös ihmeessä yhteyttä jos kurssi kiinnostaisi, mutta sopivaa kurssia ei tällä hetkellä ole tarjolla. Voin aikatauluttaa kursseja osin myös tarpeiden mukaan.

Fokusoinnin peruskurssi 2onlineti klo 18:30-2122.11., 29.11., 13.12. ja 20.12.
Fokusoinnin peruskurssi 1Etu-Töölö, Helsinkiti klo 18:15-20:4517.1., 24.1., 31.1., 7.2. ja 14.2.